Privacy policy

Lemon Pit Exclusive vindt de bescherming van je gegevens als cliënt van essentieel belang. Je persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Lemon Pit Exclusive houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tegenwoordig (per 25 mei 2018) valt dit onder de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze Privacy Policy die u hieronder aantreft vindt u alle informatie en uitleg hierover.

Privacy Policy | Wet- en regelgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Lemon Pit Exclusive respecteert je privacy en informeert je graag over de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens.

Met dit privacy statement maken wij duidelijk welke gegevens wij verwerken, waarom wij deze informatie verzamelen, hoe wij je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of aan derden verstrekken. Wij verwerken alle informatie overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de AVG.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Medische gegevens

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Bij een behandeltraject betreffende psychische en fysieke begeleiding werken wij met een begeleiding overeenkomst/contract met toegevoegd de algemene voorwaarden. Wij gebruiken de door jouw ingevulde gegevens om:

 • je aanmelding te verwerken
 • telefonisch of per mail contact met je te kunnen opnemen
 • aan de verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt waaronder het doorgeven van je persoonsgegevens aan de belastingdienst
 • onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren
 • je nieuwsbrieven, tariefswijzigingen en andere belangrijke informatie te kunnen sturen
 • vorderingen door te kunnen sturen naar een incassobureau
 • bij personal training en/of therapie je persoonlijk behandelplan te maken, te monitoren, bij te stellen en te evalueren
 • je veiligheid en gezondheid te borgen

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of zo lang als nodig is volgens wettelijke verplichting.

Behandelplannen, begeleidingsovereenkomsten/contracten en gegevens ten aanzien van gezondheid of medicijngebruik bewaren we in een afgesloten kluis die uitsluitend voor de eigenaren van Lemon Pit / Lemon Pit Exclusive toegankelijk is. Alle dossiers ten behoeve van de verslaglegging, zijn alleen voorzien van een apart toegekend nummer en zullen geen persoonsgegevens als een NAW gegevens en verzekeringsnummers vermeld staan. Deze dossiers zijn apart en vergrendeld opgeslagen van de begeleidingsovereenkomsten/contracten. Dit om de volledige privacy te waarborgen voor de cliënten. De wetgeving vraagt deze gegevens betreffende de dossiers 15 jaar te bewaren alvorens deze definitief vernietigd mogen worden.

Welke gegevens kun je inzien, corrigeren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als er sprake is van een betalingsachterstand is het nog niet mogelijk je gegevens te laten verwijderen tot het moment dat de betalingsachterstand voldaan is. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid ten aanzien van behandeltrajecten. Dat betekent dat je bij ons het verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens en/of behandel gegevens waarover wij beschikken naar jou of een andere genoemde organisatie te sturen. Wij zullen dit uitsluitend uitvoeren nadat hier op papier toestemming voor is gegeven met een natte handtekening. Dit is ook van toepassing bij de aanvraag door een externe partij ten aanzien van het opvragen van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken en verkopen geen e-mailadressen en of andere persoonsgegevens aan derden.

Bij verstrekking aan derden op aanvraag van de klant en of cliënt zal er te allen tijde schriftelijk en ondertekende toestemming gevraagd worden. Dit betekent dat je bij ons het verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens en/of behandel gegevens waarover wij beschikken naar jou of een andere genoemde organisatie te sturen. Wij zullen dit uitsluitend uitvoeren nadat hier op papier toestemming voor is gegeven met een natte handtekening. Dit is ook van toepassing bij de aanvraag door een externe partij ten aanzien van het opvragen van persoonsgegevens, dit kan alleen uitgevoerd worden als alle partijen hiervoor schriftelijk hun toestemming met een handtekening voor hebben gegeven. Wij zullen ook alleen ingaan op verzoeken die schriftelijk worden gedaan en niet via de e-mail om zo geen extra persoonsgegevens via de mail te ontvangen en vragen dan ook uitdrukkelijk aan externe partijen (denk aan een bedrijfsarts, UWV, etc.) om dit schriftelijk aan te vragen met een getekend aanvraagformulier door alle partijen.

Commerciële doeleinden

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Lemon Pit Exclusive zal op geen enkele manier proberen om meer gegevens van je te verzamelen dan voor jouw informatieaanvraag of voor het uitvoeren van een door jou gegeven opdracht nodig is. Lemon Pit legt gegevens van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en een goede uitvoering van haar behandeltrajecten, opleidingen en trainingen mogelijk te maken.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag Lemon Pit Exclusive informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren, maar slechts computers herkennen. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het je gemakkelijk te maken op de Lemon Pit Exclusive website.

Contact

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het emailadres: zoals vermeld op de website.

Voor verdere informatie verwijzen we je graag door naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Lemon Pit Exclusive behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement indien dit de veiligheid vergroot. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

17 januari 2019